Aspekt Polski - Start
spacer
spacer search

Aspekt Polski
miesięcznik Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha

Search
spacer
header
spacer
Start
Szukaj
Archiwum
Napisz do nas
Zamów Aspekt Polski
Aspekt Polski nr 194
Aspekt Polski Nr 195
Testament Papieża
Konto bankowe
Cookies
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
Start


"Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych".
Dziś Wielka Sobota
sobota, 19 kwiecień 2014
Image

W Wielką Sobotę, po śmierci Chrystusa na krzyżu, nastała wielka cisza. Wszystko się skończyło i świat pogrążył się w nieogarnionej, świętej ciszy. Pozwól, żeby trwała. Zostaw wszystko i usiądź przy posłaniu Boga, które nazwano grobem. Przyjdź i pozwól, aby ogarnął Cię Jego święty pokój.
Czytaj całość...

"Wisi na krzyżu Pan, Stwórca Nieba...". Dziś Wielki Piątek
piątek, 18 kwiecień 2014
Image

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła, tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji. Centralnym momentem dnia jest Liturgia Męki Pańskiej, którą sprawuje się zwykle wieczorem.
Czytaj całość...

"Oto Ciało moje, które za was będzie wydane" – dziś Wielki Czwartek
czwartek, 17 kwiecień 2014
Image

Liturgia Wielkiego Czwartku upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa. To początek Triduum Paschalnego.
Zarejestruj się najpierw...

List poparcia dla ks. Abpa Henryka Hosera
czwartek, 17 kwiecień 2014
Image
Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie

Na progu Triduum Paschalnego, w godzinach oczekiwania na Mękę, Śmierć i Zmartwychwsta- nie naszego Pana Jezusa Chrystusa, z modlitwą w intencji Kapłanów, których święto na dzień dzi- siejszy ustanowił Zbawiciel, przeżywamy kolejny bezprzykładny atak na Kościół Chrystusowy, prawdy wiary i duchowieństwo. W pełni łączymy się z Waszą Ekscelencją w bólu wywołanym zdarzeniami ostatnich dni i z całą mocą wyrażamy jedność i solidarność z Waszą Ekscelencją w Chrystusie, naszym Zbawcy.

Przykład nieposłuszeństwa i braku pokory pochodzi od tego, który wypowiedział naszemu Panu sprzeciw i bunt. Ma to prowadzić ku zgorszeniu, niezgodzie i podziałom w Kościele. Ale my wiemy, że „bramy piekielne go nie przemogą”, bo jest zbudowany na Skale Piotrowej.

Czytaj całość...

Alfa odmówiła szturmu budynków w Doniecku i Ługańsku
niedziela, 13 kwiecień 2014
Image
Szefowie ukraińskiego pododdziału specjalnego Alfa odmówili wykonywa- nia rozkazów z Kijowa, dotyczących szturmu budynków urzędowych w Doniecku i Ługańsku.

„Będziemy pracowali wyłącznie w ra- mach prawa. Nasze pododdziały zosta- ły stworzone w celu uwolnienia zakładników i walki z terroryzmem” - cytują miejscowe media jednego z szefów Alfy.

Czytaj całość...
Ulicami Łodzi przejdzie Marsz dla Jezusa
sobota, 12 kwiecień 2014

Image

"Błogosławieni ubodzy w duchu" - to hasło tegorocznego XXIX Światowego Dnia Młodzieży, jaki obchodzony będzie w Niedzielę Palmową 13 kwietnia. Tego dnia młodzi łodzianie wezmą udział w tradycyjnym Marszu dla Jezusa, przemierzając drogę od kościoła św. Faustyny na Placu Niepodległości do Archikatedry. Początek Marszu o godz. 13.30.

W procesji, na przedzie której niesiony będzie krzyż, palmy oraz proporce z postaciami Jezusa, bł. Jana Pawła II, bł. Matki Teresy z Kalkuty, św. Franciszka i św. Brata Alberta, młodzież dojdzie do Archikatedry, gdzie Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczyć będzie uroczystej Eucharystii, a klerycy łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego wykonają Pasję.
Czytaj całość...
Łódzka Droga Krzyżowa
czwartek, 10 kwiecień 2014

Image

11 kwietnia o godz. 19 rozpocznie się Łódzka Droga Krzyżowa. Po Mszy św. w kościele stacyjnym św. Faustyny w Łodzi wierni spotkają się przy pomniku Patronki miasta - św. Faustyny.

Trasa tegorocznej drogi krzyżowej prowadzić będzie od Placu Niepodległości do Placu Katedralnego im. Jana Pawła II. Krzyż poniosą przedstawiciele różnych grup duszpasterskich.
Czytaj całość...

Fidesz bezdyskusyjnie wygrywa wybory parlamentarne!
niedziela, 06 kwiecień 2014
Image
Fi­desz, kon­ser­wa­tyw­na par­tia pre­mie­ra Vikto­ra Or­ba­na, zmiotła rywali i w miażdżący sposób wy­gra­ła nie­dziel­ne wy­bo­ry par­la­men­tar­ne na Wę­grzech, deklasu­jąc opozy­cyj­ną le­wi­cę - wy­ni­ka z pierw­szych son­da­ży wy­bor­czych, tzw. exit polls.

Fi­desz uzy­skał 48 proc. gło­sów, le­wi­co­wa ko­ali­cja - 27 proc., a narodo­wy Job­bik - 18 proc.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Statystyka
odwiedzających: 12458086
Gościmy
Aktualnie jest 32 gości online
Advertisement
Nowości

 
Treści publikowane Aspekt Polski 2004-2005.
Design & CSS C 2004 A4 Studio & opony.net.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
spacer